TravelByPhoto.nl
 ...

Reisverslag Bali - Sumba - Flores
deel 1 : Bali


Inleiding 

We houden van reizen en rei­zen het liefst af naar gebie­den waar nog wat te ontdek­ken valt. We hebben zoveel reis­plannen in ons hoofd dat het nog niet mee­valt om een keu­ze te maken. Daarom dit jaar maar eens de vakan­tie­beurs voor bij­zon­­dere reizen in Amster­dam bezocht om extra in­spi­ratie op te doen. Verstan­dig?

Tja, zoals te verwachten viel werd de keuze er na ons be­zoek alleen maar moei­lij­ker op. Wat zijn er toch een mooie reizen te maken!

...

Ingrid komt uit een familie met een ge­schie­denis in Indo­ne­sië. Haar grootva­der was er oogarts en haar vader en later ook haar broer en zus zijn er geboren. Van huis uit veel verhalen uit en over de Indië-tijd dus bij Ingrid in de familie, een taal­ge­bruik doorspekt met malei­­se woorden en gezeg­den en natuurlijk een keuken met op hoogtijdagen kruidige maal­tij­den met Indone­si­sche gerech­ten. Toch zijn wij er nog nooit geweest.

We hebben een druk jaar achter de rug en Indonesië leent zich bij uitstek voor een reis van relaxen aan zee ge­com­bineerd met avon­tuur en cultuur snuiven in de bin­nen­­landen. Op naar Indone­sië daarom.

We beginnen, zo als zoveel reizen naar Indonesië, met een paar dagen op Bali om daarna snel door te trekken naar de niet toeristische en veel minder bekende won­der­­schone eilanden Sumba en Floris. We rei­zen weer met z'n tweetjes. Voor de organi­sa­tie vallen we weer terug op Namasté reizen. We hebben in het verleden goede erva­rin­gen opge­daan met deze organisatie. Een vertrouwd adres, zo zal ook deze reis weer blijken.

Voor bij het reisverslag 

Als u bij het lezen een foto aanklikt dan wordt deze ver­groot. De foto′s kunnen ver­volgens achter elkaar als dia­show bekeken worden. Als u een link, bij voor­beeld: Namasté; aanklikt dan wordt deze geopend. Wanneer ver­wezen wordt naar de kaart van Indonesië, dan kan deze opge­roe­pen wor­den door de link: kaart van Bali aan te klikken. kaart van Bali aan te klik­ken. De in het reis­verslag op­ge­no­men filmclips zijn HD op­na­men. De clips wor­den geo­pend en kunnen beke­ken worden in een apart venster dat vanzef opent als u op af­beelding met het pijltje klikt.

Deel 1: Bali

Dag 1: vrijdag 28 augustus

Alle voorbereidingen zijn getroffen. Onze vaccinaties zijn nog geldig. We hoeven daarom alleen maar (dure) anti-malariapillen aan te schaf­fen. Vaak discussie om ons heen; wel of geen ma­la­­ria­pillen slik­ken. Omdat we in het verleden nooit slechte er­va­ringen hebben gehad met het gebruik van de ma­laria­pillen besluiten we ze ook dit jaar weer te nemen om geen onnodig risico te lopen.

... We zullen gedurende onze reis in Indonesië verschil­lende binnenlandse vluch­ten maken en de bagage­voor­­schrif­ten voor binnen­landse vluchten zijn enorm krap (soms maar 10 kg per per­soon). Daarom hebben we lichtge­wicht tassen gekocht en beperken we onze bagage tot het mini­mum. Gelukkig mogen we ervan uitgaan dat het lek­ker warm zal zijn in Indo­ne­sië; dus veel kleding hoeft niet mee.

Het is op de dag van ons vertrek mooi weer in Neder­land, We lunchen bij restau­rant Wonders In Schagen. Om 17.10 vertrek­ken we met de trein naar Schiphol. Daar verloopt alles vlot. Heerlijk om weer even rond te kijken op de luchthaven.

We vliegen met Emerates via Dubai. Het vliegtuig vertrekt op tijd om 21.30 uur. De ser­vice aan boord is prima. Het is een groot vlieg­tuig. De stoe­len staan 3 - 4 - 3. Wij zitten in het midden. De vlucht is com­for­ta­bel en voordat we het weten landen we na een van vlucht van 6 uur in Dubai voor de transit naar Denpa­sar Indonesië.

Bali: Dag 2: zaterdag 29 augustus

In Dubai is het een uurtje of 2 wachten op ons vliegtuig naar Denpasar. Het is bijna 9 uur vliegen van Dubai naar Den­pa­sar op Bali. Het vlieg­tuig is weer op tijd. Ingrid kan tij­dens de vlucht niet zo goed slapen; ze slaapt het beste als het vlieg­tuig lekker door elkaar geschut wordt door turbu­lentie, maar dat gebeurt niet. Het vliegtuig ligt strak in de lucht. ... Jan-Arend slaapt wel goed. Niets om over te klagen tijdens deze vlucht, maar ... we vin­den de service van Singapore Airlines toch beter. Singapore Airlines blijft met stip onze favoriete lucht­vaart­maat­schappij.

...

Rond 21.30 uur plaat­se­lijke tijd landen we op Ngurah Rai Interna­tional Airport de luchthaven van Denpasar. (kaart van Bali) De lucht­haven is groot en ruim oppgezet. Alles verloopt snel en heel efficiënt. Dat hebben we op andere va­kan­ties in Azië wel eens anders meege­maakt! Het visum voor Indo­ne­sië is een paar maanden geleden voor ons afgeschaft. Dat scheelt ons mooi 50 dol­lar per persoon!

Als we de luchthaven uit­lopen moeten we lachen om de tientallen spring­ende man­netjes die alle­maal hun bord­jes met namen omhoog hou­den. Maar het lachen ontgaat ons als we er allebei 2x langs­gelopen hebben zonder onze naam tegen te zijn gekomen. Uiteindelijk bellen we de plaatselijke agent van Khiri Travel (ook het reisbureau dat onze reis in Birma/Myanmar gere­geld had) die ons zegt dat de chauffeur eraan komt. We verlaten de aankomst­hal en gaan naar buiten. Daar vinden we uiteindelijk onze chauf­feur. Hij stond buiten te wach­ten ver weg van zijn collega chauffeurs. Onhandig. Was toch even schrikken na een lange reisdag, maar eind goed, al goed. We gaan op weg naar ons hotel en proberen in het donker een eerste indruk te krijgen van de omgeving. Erg modern allemaal, maar dat is het meestal in de buurt van een grote luchthaven.

Rond half 23.30 uur zijn we bij ons hotel in Sanur (kaart van Bali). Sukun Bali Cottage is kleinschalig hotel in een klein donker straatje met een mooie groene tuin en een fijn zwembad. Het strand ligt op ca. 400 meter afstand van het hotel. De man bij de balie is erg vriendelijk.

We lopen naar onze kamer; die ziet er goed uit! Eenvoudig, maar er is een airco en een prima te rege­len douche. Alle kamers zijn als kleine huisjes op de begane grond.

Dag 3: zondag 30 augustus

... ...

Rond 8 uur worden we uitgeslapen wak­ker. Altijd span­nend; in de nacht arri­ve­ren en dan de eerste ochtend wakker wor­den in een land waar je voor het eerst bent. Als we de kamer deur open doen schijnt de zon ons tegemoet. De tuin van het hotel staat vol met prachtige exoti­sche plan­ten. Bomen met van die fraaie stink­vruch­ten.

Onze kamer/cottage heeft een leuk terras met zitje bij de buitendeur. We lopen het terrein over naar de ontbijt­zaal. Erg eenvoudig ook, maar lekker. Een 2e kopje koffie zit er echter niet in. De ontbijt­zaal is een open gebouw bij een fraaie vijver vol met enorme kooikarpers. De kooi­kar­pers zien er mooi uit. Allerlei verschillende kleu­ren. Als wij een tafeltje nemen bij de balustrade verhuist de hele school karpers zich in het water naar een plek naast onze tafel. Grappig gezicht! Na het ont­bijt lopen we naar het strand. Het strand is maar zo'n 5 minuten lopen van het hotel. Ideaal.

Wat een heerlijk zonnetje! Overal langs de weg zien we kleine offer­al­taartjes met fruit, wierook en bloemen. We lopen een smalle boule­vard langs het strand af. Overal kleine eettentjes en strand paviljoens met lig­bedden. Een paar grote ressorts ook. Erg toeris­tisch natuurlijk maar be­slist niet vervelend. Een goede plek voor ons om even te relax­en zo aan het begin van de vakantie.

... ...

Koffie­tijd! We drinken ergens heerlijke cappuc­cino. De men­sen zijn hier erg vrien­de­lijk. We hebben uitzicht op zee en strand. Na de koffie lopen we een eind verder. Op een gege­ven moment komen we bij een plek waar heel veel mensen bij elkaar staan. We zijn nieuws­gierig. Wat zou er aan de hand zijn. Op een uit­ge­zet veld op het strand blijkt een grote "interna­tionale" vliegerwedstrijd gehouden te worden. Aan de randen van het veld heb­ben verschillende groepen van een man of 10 zich verzameld. Ze vormen een team. Ieder team heeft zij eigen dracht, vlag en vlieger.

... ...

Er zijn enorm veel ver­schil­­lende vliegers. Sommigen vliegers hebben draken­kop­pen aan de kopse kant als ver­siering. De kunst is na­tuur­lijk om als team je vlieger zo lang mo­gelijk in de lucht te houden. Daarbij mag je een vlieger­gevecht houden en probe­ren een tegenstander naar beneden te halen. Gejoel als er weer een vlieger neer­gaat. Het is een héél groot gebeuren met veel teams uit meerdere landen.

Wel heet zo'n eerste dag in de volle zon; dat is wel weer even wennen! Tussen de middag eten we heerlijke nasi aan het strand. In de volle zon mag het dan te heet zijn maar in de scha­duw is het mede door de wind prima toeven.

... ...

We huren voor de rest van de dag luie strand­stoelen en bad­lakens bij een hotel aan het strand.

Heerlijk languit op het strand op een dik kussen onder een boom ... en zwemmen na­tuur­lijk.

Het water is precies lekker; het is verfrissend. Wat een geweldig begin van de vakan­­tie. Lezen, luieren, zwemmen.

Aan het eind van de middag gaan we terug naar ons hotel waar we een biertje en een wijntje drinken op ons terras­je bij de kamer Brea­king news uit Holland; kleindochter Fenna heeft haar eerste tand gekregen! Wauw! s Avonds gaan we Sanur nog even in. Vlakbij het hotel eten we bij een Italiaans restaurant een heerlijke pizza!

Dag 4: maandag 31 augustus

...

Ingrid heeft matig gesla­pen. Bovendien hebben muggen haar aardig lek gesto­ken. Dus s nachts maar een poosje naar Pink Floyd geluisterd en ge­krie­beld ... Overigens blijkt later dat dit de enige keer deze vakantie is dat we last van muggen hebben. Dus dat valt nog wel mee. Uiteindelijk toch uitge­sla­pen; zelfs te laat voor het ontbijt maar dat is niet erg; we scoren wel ergens wat bij het strand.

... ...

Dat lukt prima! In een klein restau­rantje met terras aan het strand ontbijten we op een lekker schaduwplekje en met uitzicht op de jet ski's racend over het water! Heerlijk ont­bijt, met cap­puccino. Na het ontbijt weer een paar stand­bedden gehuurd.

Heerlijk geslapen, gelezen en gezwommen. De zee is hier vrij ondiep. We hebben niet zo ver gelopen dat je niet meer kan staan, want dan moet je wel héél ver de zee in! Het strand is s morgens vrij smal, maar in de middag, met eb, valt er steeds meer droog. Je ziet dan tot heel ver in zee de vissers staan, tot hun knieën in het water. Ze zijn druk bezig met hun netten. Vaak hebben ze zo'n Viet­namese punthoed op. Goede bescher­ming tegen de zon! We zijn nu goed geaccli­ma­tiseerd.

Heerlijk om hier met 2 luie dagen te beginnen! Tussen de middag lunchen we met lek­kere nasi met een biertje en een roseetje erbij! Wijn is hier ongeveer dezelfde prijs als in Nederland; bier is wat minder duur. Omdat het eten zelf hier zo goedkoop is lijkt de alcohol wel erg duur! De prijzen zijn wel even wennen, ál die nul­len! 100.000 roepie is onge­veer 6 euro 70. Dus je haalt al gauw een dik miljoen van de bank! En dan maar steeds goed opletten met wat je betaalt!

... ...

Aan het eind van de mid­dag lo­pen we terug naar het hotel Halverwege het strand en ons hotel is de straat tijdelijk afge­slo­ten door podium dat midden op de weg opgetrok­ken is. Een gamelan­orkest van kinde­ren maakt muziek. Ze kijken heel serieus. Er zijn hele kleine kinderen bij. Vanavond zal er een dans­voorstelling zijn van de plaatselijke dansschool. Kinderen uit alle leeftijds­groepen zullen dan tradi­tio­nele dansen opvoeren voor familie, kennissen .... en ons natuurlijk.

... ...

Na een stop op onze kamer gaan we eten. We lopen een poosje door de hoofd­straat met winkeltjes.

We keren terug naar het podium van vanmiddag waar nu de échte 'dans­voor­stel­ling" is begonnen. Veel publiek, voor­al van de Baline­zen zelf. Vooral veel jonge meisjes voeren hun dans uit op de muziek. ... ...

Ze zien er prachtig uit in hun traditionele outfits en ze zijn uitbundig opgemaakt. Geweldig leuk om te zien hoe serieus en met hoeveel trots ze de ingewikkelde gebaren die bij hun traditionele dan­sen horen uitvoeren. Prachtige mimiek ook. We eten op het terras van een restaurant van waaruit we de rest van de dansvoorstelling ook nog kunnen volgen.

Tegen tienen zijn we weer op de kamer. Opladen en pakken want morgen worden we om 10 voor 7 opgehaald om naar het vliegveld van Denpasar te gaan voor onze vlucht naar Sumba.